Η ιστορία του Lap Store ξεκινάει πολλά χρόνια πίσω καθώς είναι η φυσιολογική ανάμειξη και συνέπεια των δραστηριοτήτων της οικογένειας Νικολόπουλου στον χώρο των αθλητικών ειδών και του lifestyle.

Από το 1989 έως σήμερα με το κατάστημα Δέκαθλο Sports στο Κιάτο Κορινθίας, αργότερα με το Puma Store στην Κόρινθο και την μετεξέλιξή του στο Δέκαθλο Sports Κόρινθος, η οικογένεια δραστηριοποιείται στον χώρο των αθλητικών ειδών σχεδόν 30 χρόνια.

Το #blending της γνώσης των αθλητικών ειδών με το #lifestyle έρχεται το 2016 όπου πάλι στο Κιάτο και πάλι, όπου δημιουργεί και αναδεικνύει ένα χαρακτηριστικό κατάστημα αθλητικών ειδών με ειδίκευση στο #sports #lifestyle, το Lap Store.

Η ονοματοδοσία ήρθε ως επέκταση της μουσικής δραστηριότητας του νεότερου μέλους (Evdemon, Lap Records).

Η επιρροή της #HipHop κουλτούρας είναι διάχυτη στον χώρο όπου αναδικνύονται  το #streetware, το #slang του δρόμου, τα #nineties, η κουλτούρα του #NBA και οποιαδήποτε επιρροή των #sports στην καθημερινή ζωή όπως εκφράζεται μέσα από τα αθλητικά προϊόντα.