Λίγη Αγάπη Demo

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Στο επόμενο mixtape του ALX “Δεν Έχουν Στυλ” υπάρχει η demo εκδοχή του τραγουδιού που ίσως με χαρακτήρισε στην μέχρι τώρα πορεία μου πιο πολύ απ’ όλα.

Σε μια σχετικά απλή αλλά με groove παραγωγή και χωρίς τα φωνητικά από την Tina δίνει ξεκάθαρα το στίγμα από τι επρόκειτο να επακολουθήσει. iLike.

Dennis Evdemon

Picture of Dennis Nicolopoulos

Dennis Nicolopoulos

Leave a Replay

About Dennis Evdemon

“More Than Just A Man”

What can i say? What you want me to say? Well, i’m not the averege type of a person, that’s for sure.

Recent Posts

Follow Us On Facebook

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit